Wat zijn faalkosten?

Faalkosten zijn onnodige kosten die je als bedrijf maakt, zoals herstelkosten van verkeerd gemaakt werk, kosten door vertraging tijdens de bouw en extra werk dat gedaan moet worden door verkeerde leveringen. Onderzoeken in de bouw schatten faalkosten tussen de 8% en 15% of meer van de totale omzet, terwijl er een winst tussen de 2% en 5% wordt behaald. Het loont dus enorm om faalkosten zoveel mogelijk te verminderen!

Gebouwschil Nederland heeft voor haar leden een interessante publicatie opgesteld over faalkosten: Het Faalkosten Reductieprogramma. Professionals uit de dak- en gevelbranche hebben hun ervaringen gedeeld met voorbeelden uit de praktijk waarmee een beeld wordt geschetst van faalkosten in de bouw:

Verkeerde tekeningen

Verkeerde tekeningen zijn een veelvoorkomende bron van faalkosten in de bouw. Enkele voorbeelden zijn verkeerde versies van tekeningen, onduidelijke tekeningen die kunnen leiden tot interpretatieverschillen, niet op elkaar aansluitende tekeningen van de architect, constructeur en installateur en verschillen tussen bestek én tekeningen.

Bouwplaatslogistiek

Er kan ook veel misgaan bij de logistiek op de bouwplaats: Materialen die niet op de juiste plek gelost (kunnen) worden, materiaal dat je meerdere keren verplaatst moet worden voor gebruik en medewerkers die onnodig heen en weer lopen en rijden.  Een goede planning en bouwplaatsinrichting zijn hier essentieel.

Heb je interesse in deze publicatie of andere informatie? Neem dan eens contact op met Gebouwschil Nederland, de branchevereniging voor dak- en gevelspecialisten in Nederland. Het doel van de vereniging is om ondernemers in de dak- en gevelbranche verder te helpen door hen te ondersteunen met actuele branche brede en vakgerichte informatie. De vereniging komt op voor de belangen van alle aangesloten gespecialiseerde aannemers en toeleveranciers en zet zich in voor de ontwikkeling van de branche in haar geheel.

www.gebouwschilnederland.nl

Wentzel is industrieel lid van Gebouwschil Nederland.

Klik hier voor onze blogs.

Titelblad faalkostenreductie programma van Gebouwschil Nederland
Man die regengoot soldeert