CE-markering

Met het aanbrengen van de CE-markering geeft de fabrikant of zijn gevolmachtigde aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet en dat de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid. De CE-markering is voor het bevoegd gezag voldoende bewijs om aan te tonen dat met de toepassing van het product het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische eisen van Bouwbesluit 2012. Per 1 juli 2013 is naast de CE-markering ook een prestatieverklaring nodig (DoP).

Voor de volgende producten is een prestatieverklaring beschikbaar:

RHEINZINK

De EN norm voor "volledige ondersteunde metalen dakbedekking" (EN 14783) en voor "metalen paneelgevels en daken" (EN 14782) zijn geharmoniseerd, en daarom is er hier een CE-markering van toepassing. De EN norm titaanzink (EN 988) en voor hemelwaterafvoer (goten en HWA-buizen, EN 612) zijn niet geharmoniseerd. Er is hier dus geen CE-markering van toepassing.

RHEINZINK ondersteunde panelen (o.a. standaard losanges)

RHEINZINK panelen (o.a. plankpanelen en rabatpanelen))

RHEINZINK ondersteunde panelen (o.a. maatwerk fels- en roevenbanen)

RHEINZINK SP-line

RHEINZINK Golfpaneel

RHEINZINK Trapeziumpaneel

RHEINZINK Vapozinc (structuurmat)

RHEINZINK AIR-Z (structuurmat)

BAUDER TOP-VENT (structuurmat)

 

 

BLADLOOD

Voor bladlood is de geharmoniseerde norm EN 14783 van toepassing. Deze norm geldt voor bladlood vanaf een dikte van 1,25 mm.

WTZ Bladlood

HALCOR KOPEREN BUIS

Voor HALCOR koperen waterleiding en gasbuis is de geharmoniseerde norm EN 1057 van toepassing.

HALCOR Talos koperen buis

Soldeer

Voor soldeer is de ISO-EN 9453 van toepassing. Deze norm is niet geharmoniseerd, waardoor er geen CE-keur van toepassing is.